Kijara

0

Popularnost

Muško sam i neću da vam kažem kako se zovem, al na Bosna Jedina me zovu Kijara . te sada imam godina. drugi je grad u kojem živim.

Tri riječi koje me opisuju su: .

┼áto se veze tiče, ni tamo ni vamo. Moja seksualna orijentacija je volim cure.

Član sam sljedećih grupa:


Registrovao sam se na Bosna Jedina.com 18.04.2013, a moj ID je 7, poslao sam 123, a dobio 132 poklona, napisao sam 34 postova na forumu i dao sam ukupno 46 komentara.

Zadnji put sam bio ovdje .

Moji pokloni

Korisnik nije bio ni na jednom dešavanju.

Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'bosnajed_sajt.tagiranje.profil' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by