garausa
0

Popularnost

Žensko sam i neću da vam kažem kako se zovem, al na Bosna Jedina me zovu garausa . te sada imam godina. Amerika je zemlja u kojoj živim.

.

┼áto se veze tiče, ni tamo ni vamo.

Član sam sljedećih grupa:


Registrovala sam se na Bosna Jedina.com 12.11.2014, a moj ID je 363, poslala sam 3, a dobila 7 poklona, napisala sam 0 postova na forumu i dala sam ukupno 10 komentara.

Zadnji put sam bila ovdje .

Moji pokloni

Korisnica nije bila ni na jednom dešavanju

Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'bosnajed_sajt.tagiranje.profil' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by